DE DIGITALE NOTARIS – EUFIDES

Het notariaat van de toekomst zal zich steeds verder moeten ontwikkelen op digitaal gebied. De ontwikkeling van de digitale maatschappij is exponentieel. De internationalisering van de maatschappij is al lang een feit. De internationale digitale informatieuitwisseling, de digitale apostille en de internationale digitale handtekening moeten spoedig een feit zijn. Daar wordt op dit moment door het notariaat hard aan gewerkt middels het platform van de CNUE, genaamd EUFides.

Internationale maatschappij

De Europese Commissie constateert dat 8 miljoen Europeanen niet in hun geboorteland wonen (*); 2,5 miljoen onroerende goederen in de Europese Unie behoren aan personen die geen resident zijn in het land waar deze goederen gelegen zijn (dit nog los van de bezittingen van de eerder genoemde 8 miljoen Europeanen). Iedere jaar vallen er 450.000 nalatenschappen met een internationaal aspect open, met een totale economische waarde van 123 miljard euro. De Europese Unie telt momenteel 16 miljoen internationale koppels (oftewel 32 miljoen personen). De internationalisering van het economische- en juridische belang in Europa is overduidelijk. Op mijn notariskantoor in Alicante verschijnt in 60% van alle aktes een buitenlander.

Digitale maatschappij

Op dit moment kan via een mobiele telefoon een bankrekening worden geopend, internationale betalingen worden gedaan en kunnen –bijvoorbeeld- grote aandelenpakketten worden gekocht. Allerlei internationale transacties kunnen via digitale platforms worden afgesloten. We kunnen ons afvragen hoe lang het nog noodzakelijk is dat partijen uit verschillende landen gelijktijdig bij één notaris moeten verschijnen om de koop van een woning te kunnen realiseren of een nalatenschap af te wikkelen.

EUFIDES

Alle aangesloten landen van het Europese notariaat (C.N.U.E., Conseil des Notariats de l´Union Européennes) hebben in 2012 unaniem gestemd voor de ontwikkeling van het project EUFides. Dit project is ontstaan om grensoverschrijdende transacties van onroerende goederen binnen de EU te faciliteren middels internationale samenwerking tussen notarissen. En dit alles op een veilige en digitale wijze, waarbij rechtszekerheid centraal staat.

EUFides is gebaseerd op de samenwerking tussen notarissen in EU landen met Latijns notariaat. EUFides is een digitaal platform via welk platform authentieke informatie kan worden uitgewisseld en –op den duur- aktes digitaal verstuurd kunnen worden. Door de internationale samenwerking tussen notarissen kan een akte simultaan in verschillende landen getekend worden. Op deze manier hoeft de cliënt zich niet te verplaatsten en ontvangt hij advies in zijn eigen taal van zijn eigen notaris.

Het platform verifieert en certificeert de geldigheid van de digitale handtekening van de notaris en via de nationale beroepsorganisaties wordt gecertificeerd dat de betrokken notarissen ook feitelijk als notaris geregistreerd staan. Daardoor weet de notaris die de informatie ontvangt dat deze daadwerkelijk van een andere notaris afkomstig is. Op den duur zal EUFides dan ook binnen de aangesloten landen de apostille moeten kunnen vervangen.

U zult in de toekomst nog veel over Eufides horen. De Nederlandse notaris kan meer informatie inwinnen via de K.N.B, die ook de inlogcode’s zal afgeven.

Meer over EUFides: 

https://www.youtube.com/watch?v=gE2QYQBaiFU

http://www.notaries-of-europe.eu/index.php?pageID=8033&change_language

(*) Bron: http://www.notaries-of-europe.eu/plan2020/pdf/CNUE_Brochure2020_WEB_Nl.pdf

María Sánchez Moreno is notaris te Alicante. Zij is vice voorzitter van de UINL werkgroep voor internationale betrekkingen (CAE) en afgevaardigde in de Europese werkgroep voor onroerend goed en EUFIDES, het Europese digitale platform voor het notariaat. Zij is co-auteur van het handboek ‘Sucesiones’ van de Universiteit van Valencia en co-auteur van het hoofdstuk Spanje van het Handboek Boedelafwikkeling, uitgegeven door de Universiteit van Groningen.
Wilt u meer weten over ons, kijk dan op onze website http://mariasanchezmoreno.com/